На Вашето внимание


Описание на имота

Предлага се за продажба:
12 220 /дванадесет хиляди двеста и двадесет/ квадратни метра от правото на собственост на Поземления имот целият с площ 15 735 /петнадесет хиляди седемстотин тридесет и пет/ квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост,заедно с построените в имота сгради с обща площ от 4385 кв.м.,както следва:
- застроена площ 1968 кв.м., едноетажна, предназначение: Складова база, склад
-едноетажна промишлена сграда с площ от 117 кв.м.
-едноетажна стопанска сграда с площ от 307 кв.м.
-едноетажна складова база с площ от 626 кв.м.
-едноетажна складова база с площ от 57 кв.м.
-едноетажна складова база с площ от 80 кв.м.
-едноетажна складова база с площ от 345 кв.м.-
гараж с площ от 371,5 кв.м.
-едноетажна складова база с площ от 427 кв.м.
-сграда за енергопроизводство с площ от 66 кв.м. и две малки промишлени сгради едната с площ от 9 кв.м.,другата 11 кв.м.
имота се намира в близост до ж.п.гара Видин.Подходящ е за развиване на производствена и складова дейност,електрифициран и водоснабден.

Детайли
Код на обявата7353
Тип обявапродава
МестоположениеВидин, Баба Тонка
Тип имотсклад
Цена700000 BGN
Площ4385 м2

 23.11.2021

  • 4385 м2
  • склад
  • Видин
700000 BGN